Gửi tin nhắn
aboutus
  • Trung Quốc China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd. hồ sơ công ty
  • China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.
  • China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.
  • China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.
  • China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.
  • China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.

China Xinxing Xiamen Import and Export Co., Ltd.

Thị trường chính: Trên toàn cầu
Loại hình doanh nghiệp: Nhà sản xuất, xuất khẩu
Nhãn hiệu: CXXM
Doanh thu hàng năm: 55000000 -55000000
Năm thành lập: 1987
Xuất khẩu p.c: 80% - 90%
Bất cứ lúc nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi!
Bởi vì chúng tôi biết rằng ngay cả những sản phẩm tốt nhất cũng chỉ tốt như những người đứng sau nó. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Hồ sơ công ty

Tham quan nhà máy

Kiểm soát chất lượng